Filter articles by category or tag

Tuomo Soininen (UEF)

18/09/2023

Koitere/Koitajoki

Mikromuovitutkimukset Koitajoella

Loppukesällä 2023 pitkin Koitajokea kerättiin mikromuovinäytteitä. Näytepaikkoja olivat mm. Koitajoen yläjuoksulla Suomen puolella, Polvikoskella, Möhkössä, Ala-Koidalla ja Koitajoen alajuoksulla.Näytteiden otto:

Veteen laskettiin letku, jonka kautta pumpattiin vettä sylinterin läpi. Sylinterissä oli metallinen suodatin (yli 100 mikrometrin kokoiset hiukkaset jäivät suodattimeen). Vettä juoksutettiin tyypillisesti 100 litraa per näyte. Tämän jälkeen suodatin pakattiin säilytysrasiaan analyysiä varten. Mikromuovien määrän varsinainen laskeminen tapahtui UEF Kuopion tiloissa asianmukaisilla laitteistolla.

Paikanpäällä silmämääräisesti suodittimiin ei tarttunut paljoakaan irtoainesta tai muovipartikkeleita, vaikka suodattimen läpi kulki 100 litraa vettä. Alustavien tulosten mukaan veden mikromuovipitoisuudet ovat alhaiset. Tarkempia tuloksia julkaistaan myöhemmin.

Kansalliskirjasto

06/04/2023

Historia
Kulttuuri

Karjalatar lehti 1874 - 1917

Kansalliskirjastosta voi lukea Karjalatar lehteä vuosilta 1874 - 1917. Avaa alla oleva linkki!


Vuodesta 1918 eteenpäin Karjalatar julkaistiin nimellä Karjalainen.

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/1458-0950?display=THUMB&year=1917

Kansalliskirjasto

06/04/2023

Historia
Kulttuuri

Karjalainen 1918 - 1939

Kansalliskirjastosta voi lukea Karjalaisen lehteä vuodesta 1918 vuoteen 1939.


Avaa alla oleva linkki!

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/0358-1705?display=THUMB&year=1939

Infokartta Oy

01/03/2023

Matkailu
Opas

Ilomantsin InfoGIS

Ilomantsin InfoGIS on selaimessa avautuva kartta, johon on koottu mm. kesä- ja talviretkeilykohteita, majoituspaikkoja ja nähtävyyksiä. Kartta sisältää Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen matkailu- ja retkeilykohteet.


Kartasta näkee kätevästi esim. Koitereen alueella olevat autiotuvat, kodat, laavut, nuotipaikat ja veneenlaskupaikat.

Hiihtoladut ja moottorikelkkareitit on myös merkitty karttaan.

Alla olevasta linkistä pääset karttaan!

https://www.infogis.fi/ilomantsi/

-

01/02/2023

Kalastus/kalat
Koitere/Koitajoki

Nuotta-apajia

Koitere-Koitajoen alueella on vahvat nuottausperinteet. Nuotta-apajien sijainteja on kartoitettu paikallisilta nuottaajilta. Alla olevasta linkistä aukeaa useita karttoja, jossa näkyy nuotta-apajien sijainteja. Lisäksi linkin takaa löytyy lehtinen, jossa on mm. nuottauksen sanastoa.


-

https://drive.google.com/drive/folders/18l1SXPVCNrYKrIEw-JAEfKAoVx0cHpDw?usp=share_link

Ilomantsin matkailuyhdistys ry

01/01/2023

Kalastus/kalat
Historia
Kulttuuri
Matkailu
Opas

Ilomantsiopas 2023

Ilomantsiopas 2023 kertoo monipuolisesti Ilomantsin alueen tapahtumista, kulttuurihistoriasta, luonnosta ja matkailusta.


Mielenkiintoisia artikkeleja on mm. Runokylästä, festarikesästä, kansallispuistojen esittelystä, Lumimuutoksen ennallistamistyöstä Koitajoella, Havukkakallion muinaislinnasta ja Koitajoen planktonsiiasta.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan oppaan!

https://www.lukusali.fi/index.html?p=Ilomantsin%20Matkailuyhdistys%20ry&i=304897b4-931d-11ed-ac51-00155d64030a

Metsäradio

09/11/2022

Koitere/Koitajoki
Podcast/äänitetty
Luonto/ennallistaminen

Brittirahaa Koitajoen ja Koitereen kunnostukseen

Tero Mustonen kertoo omin sanoin mm. siitä, että mitä ennallistaminen tarkoittaa, kuka hyötyy siitä, miksi Koiteretta ja Koitajoen aluetta ennallistetaan ja miksi rahoitus tulee Iso-Britannista.


Alla olevasta linkistä pääset kuuntelemaan nauhoituksen!

https://areena.yle.fi/podcastit/1-64119354

Käki, Tiina; Lehtovaara, Vilma; Nesterinen, Niko

30/08/2022

Raportti
Koitere/Koitajoki

Raportti: Yhteistoimintamalli luonnonvarojen käytön, elinkeinojen ja ennallistamisen alueelliseen toteuttamiseen

Freshabit LIFE IP Koitajoen osahankkeen aikana kehitettiin yhteistoimintaa toimijoiden välillä Koitajoen valuma-alueella.Tässä raportissa on kuvattu Koitojoen valuma-aluetta toimintaympäristönä ja koottu kuvaus alulle saadusta yhteistyömallista sekä hankkeessa karttuneita kokemuksia. Raportti sisältää myös kuvauksen hankkeen aikaisista onnistumisista ja toisaalta myös haasteista, joita yhteistoiminnassa on havaittu. Loppuun on koottu ajatuksia alueen yhteistyön jatkomahdollisuuksista sekä kehittämiskohteista.

https://drive.google.com/file/d/1TeMEs6tvjr_-GZz79QlHtDkMI4-k3Fxh/view?usp=sharing

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

08/06/2022

Koitere/Koitajoki
Raportti

Koitajoki-Koitere foorumi 8.-9.6.2022 – Mitä on saatu aikaiseksi?

Viidennen Koitajoki-Koitere foorumin teemana oli tutustua Freshabit LIFE IP Koitajoki-osahankkeen aikana Koitajoen ja Koitereen alueella toteutettuihin ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteisiin sekä hankkeen aikana tehtyihin selvityksiin. Tämän lisäksi foorumissa esiteltiin muutamia hankkeen ulkopuolisia vesistökunnostuksiin liittyviä ja teemaan hyvin sopivia kokonaisuuksia.Alla olevasta linkistä pääset nettisivulle, jossa kerrotaan 2022 foorumin tapahtumat yksityiskohtaisesti.

https://kareliabiosphere.fi/koitajoki-koitere-foorumi-8-9-6-2022-mita-on-saatu-aikaiseksi/

Eetu Niiranen

31/05/2022

Elohopea
Koitere/Koitajoki
Raportti

Koitereen vedenlaadun muutokset

Opinnäytetyössä tarkasteltiin Koitereen nykyistä ravinnekuormaa, kartoitettiin pitkän aikavälin vedenlaadun kehitystä ja tutkittiin ravinnekuorman teoreettista vähentymistä Niittysuon ennallistamisen jälkeen.


Luonnonhuuhtouma aiheuttaa yli puolet Koitereen nykyisestä ravinnekuormasta. Ihmisperäinen kuormitus aiheuttaa noin kolmanneksen ulkoisesta fosforikuormituksesta. Vuosien 1965–2021 välillä Koitereen vesi muuttui karummaksi mutta tummemmaksi.

https://drive.google.com/file/d/1l7kW6KLrCshCpyvRy2bjMhPF8vY8LW1A/view?usp=sharing

Arkisto
Tuoreimmat artikkelit