Filter articles by category or tag

Infokartta Oy

01/03/2023

Matkailu
Opas

Ilomantsin InfoGIS

Ilomantsin InfoGIS on selaimessa avautuva kartta, johon on koottu mm. kesä- ja talviretkeilykohteita, majoituspaikkoja ja nähtävyyksiä. Kartta sisältää Ilomantsin, Juuan, Lieksan ja Nurmeksen matkailu- ja retkeilykohteet.


Kartasta näkee kätevästi esim. Koitereen alueella olevat autiotuvat, kodat, laavut, nuotipaikat ja veneenlaskupaikat.

Hiihtoladut ja moottorikelkkareitit on myös merkitty karttaan.

Alla olevasta linkistä pääset karttaan!

https://www.infogis.fi/ilomantsi/

-

01/02/2023

Kalastus/kalat
Koitere/Koitajoki

Nuotta-apajia

Koitere-Koitajoen alueella on vahvat nuottausperinteet. Nuotta-apajien sijainteja on kartoitettu paikallisilta nuottaajilta. Alla olevasta linkistä aukeaa useita karttoja, jossa näkyy nuotta-apajien sijainteja. Lisäksi linkin takaa löytyy lehtinen, jossa on mm. nuottauksen sanastoa.


-

https://drive.google.com/drive/folders/18l1SXPVCNrYKrIEw-JAEfKAoVx0cHpDw?usp=share_link

Ilomantsin matkailuyhdistys ry

01/01/2023

Opas
Kalastus/kalat
Historia
Kulttuuri
Matkailu

Ilomantsiopas 2023

Ilomantsiopas 2023 kertoo monipuolisesti Ilomantsin alueen tapahtumista, kulttuurihistoriasta, luonnosta ja matkailusta.


Mielenkiintoisia artikkeleja on mm. Runokylästä, festarikesästä, kansallispuistojen esittelystä, Lumimuutoksen ennallistamistyöstä Koitajoella, Havukkakallion muinaislinnasta ja Koitajoen planktonsiiasta.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan oppaan!

https://www.lukusali.fi/index.html?p=Ilomantsin%20Matkailuyhdistys%20ry&i=304897b4-931d-11ed-ac51-00155d64030a

Metsäradio

09/11/2022

Podcast/äänitetty
Koitere/Koitajoki
Luonto/ennallistaminen

Brittirahaa Koitajoen ja Koitereen kunnostukseen

Tero Mustonen kertoo omin sanoin mm. siitä, että mitä ennallistaminen tarkoittaa, kuka hyötyy siitä, miksi Koiteretta ja Koitajoen aluetta ennallistetaan ja miksi rahoitus tulee Iso-Britannista.


Alla olevasta linkistä pääset kuuntelemaan nauhoituksen!

https://areena.yle.fi/podcastit/1-64119354

Käki, Tiina; Lehtovaara, Vilma; Nesterinen, Niko

30/08/2022

Raportti
Koitere/Koitajoki

Raportti: Yhteistoimintamalli luonnonvarojen käytön, elinkeinojen ja ennallistamisen alueelliseen toteuttamiseen

Freshabit LIFE IP Koitajoen osahankkeen aikana kehitettiin yhteistoimintaa toimijoiden välillä Koitajoen valuma-alueella.Tässä raportissa on kuvattu Koitojoen valuma-aluetta toimintaympäristönä ja koottu kuvaus alulle saadusta yhteistyömallista sekä hankkeessa karttuneita kokemuksia. Raportti sisältää myös kuvauksen hankkeen aikaisista onnistumisista ja toisaalta myös haasteista, joita yhteistoiminnassa on havaittu. Loppuun on koottu ajatuksia alueen yhteistyön jatkomahdollisuuksista sekä kehittämiskohteista.

https://drive.google.com/file/d/1TeMEs6tvjr_-GZz79QlHtDkMI4-k3Fxh/view?usp=sharing

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

08/06/2022

Koitere/Koitajoki
Raportti

Koitajoki-Koitere foorumi 8.-9.6.2022 – Mitä on saatu aikaiseksi?

Viidennen Koitajoki-Koitere foorumin teemana oli tutustua Freshabit LIFE IP Koitajoki-osahankkeen aikana Koitajoen ja Koitereen alueella toteutettuihin ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteisiin sekä hankkeen aikana tehtyihin selvityksiin. Tämän lisäksi foorumissa esiteltiin muutamia hankkeen ulkopuolisia vesistökunnostuksiin liittyviä ja teemaan hyvin sopivia kokonaisuuksia.Alla olevasta linkistä pääset nettisivulle, jossa kerrotaan 2022 foorumin tapahtumat yksityiskohtaisesti.

https://kareliabiosphere.fi/koitajoki-koitere-foorumi-8-9-6-2022-mita-on-saatu-aikaiseksi/

Yle Itä-Suomi

17/06/2021

Luonto/ennallistaminen
Uutinen

Ilomantsin Koitajoella kulotettiin kuoriaisille

Uhanalaisia kovakuoriaisia autetaan polttamalla metsää. Tänä kesänä metsää on poltettu muun muassa kaskeamalla perinnebiotoopeissa sekä kulottamalla mäntykangasta, kuten Ilomantsin Polvikoskella. Koivusuon luonnonpuiston kupeessa roihusi kuiva mäntykangas, kulotuksen tavoitteena on synnyttää uutta elämää.


Alla olevasta linkistä pääset uutiseen!

https://areena.yle.fi/1-50884023

Hokkanen, J., Lehtovaara, V. & Silvennoinen, D.

01/01/2021

Matkailu
Yrittäjyys
Luonto/ennallistaminen

Kaarna - P-K Biosfäärialueen tiedotuslehti

Digitaalisessa Kaarna-lehdessä kerrotaan kestävyyden ja vastuullisuuden ajankohtaisista asioista Pohjois-Karjalan biosfäärialueen näkökulmasta.


Lehdessä kerrotaan mm. Ilosaarirockin ympäristövastuullisuudesta, kestävästä matkailusta, soiden ja purojen ennallistamisesta sekä kutupaikkojen kunnostuksista.

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan lehteä!

https://www.lukusali.fi/index.html?p=Kaarna&i=028d2a40-71b6-11eb-8e75-00155d64030a

Jukka Oinonen (ELY-keskus)

28/10/2020

Kalastus/kalat
Raportti

Alustava selvitys Koitereeseen laskevien uomien nykytilasta

Selvityksessä on kartoitettu Koitereeseen laskevien virtavesien vaellusesteet. Kartoituksissa havaittiin kolme merkittävää vaellusestettä: Suomunjärven säästöpato, Hattujärven pohjapato ja Lapiojärven uittopato.


Näiden lisäksi Haapajoella sijaitseva Rosvohodun pohjapato voi muodostaa kulkua haittaavan esteen kaloille. Pienemmissä uomissa, lähinnä Koitereen länsipuolella, autotien alittavat rumpurakenteet voivat muodostaa esteitä kaloille.

Lisäksi huomattiin, että Haapajoki-Lutinjoen alueella vesi on ajoittain liian hapanta taimenelle. Suomunjoella uoman pohjan hienoaines voi haitata taimemen mädin säilymistä.

https://drive.google.com/file/d/1VU8d6p68GSv8eziRlP75-Xy4K7atOe8H/view?usp=sharing

ELY-keskus

01/12/2019

Historia
Raportti

Ilomantsin luonnonvarojen käytön historiaa Koitajoen ympäristön tilan muutosten kuvaajana


Raportissa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

a. Millaisia luonnonvarojen käyttöön kohdistuvia
vaatimuksia paikalliset toimijat, yritykset, kansalaisyhteisöt ja valtiolliset toimijat asettavat ja ovat asettaneet eri aikoina?

b. Kuinka ilomantsilainen ja pohjoiskarjalainen ihminen toimii ja on toiminut luonnonvarojen hyödyntäjänä, ympäristönmuuttajana ja ympäristönsuojelijana?

c. Kuinka ympäristöhallinto toimijana vaikuttaa ja on
vaikuttanut tämän vuorovaikutussuhteen muotoutumiseen?Luonnonvarojen käytön historia toimii taustana uusille näkökulmille luonnonvarojen
käytön ja suojelun yhteensovittamisessa. Selvitys on
toteutettu osana Freshabit LIFE IP -hankkeen Koitajoen -osahankkeen toimenpideosiota.

Selvityksen aineistona on käytetty sanomalehti Karjalaisen ja Karjalan maan vuosikertoja vuodesta 1943 lähtien, vesi- ja ympäristöhallinnon asiakirjoja sekä
aiempaa historiankirjoitusta, jota Ilomantsista on runsaasti.

Luonnonvarojen käytöstä Koitajoen alueella on kerrottu osin yleisesti, mutta joitakin kysymyksiä, kuten Pamilonkosken rakentamista, soiden kuivattamista turpeennostoa varten, kaivostoiminnan käynnistämistä Pampalossa ja Kesonsuon suojelua, on kuvattu paikoin varsin yksityiskohtaisesti.

Lataa raportti alla olevasta linkistä!

https://urn.fi/URN:/>ISBN:/>978-952-314-824-6

Arkisto
Tuoreimmat artikkelit