Lumimuutos Osuuskunta

09/11/2023

Vuodelle 2024 haetaan uusia jokivahteja

Tammikuussa 2023 käynnistynyt Koitajoen jokivahtiohjelma jatkuu vuonna 2024. Tammikuussa 2024 alkavalle kaudelle haetaan nyt noin viittä uutta jokivahtia, jotka osana vuodenkiertoa sitoutuvat tarkkailemaan ja seuraamaan oman alueensa (esim. järvi tai joen jakso) luonnon tilaa.


Seurantatyöhön voi esimerkiksi kuulua omalla kylällä haastatteluiden tekeminen, pyyntipäiväkirjat, lintu- tai muut lajihavainnot sekä digitaaliset valokuvat tärkeistä havainnoista luonnossa ja veden laadussa. Jokivahdeille maksetaan kuukausittain pieni palkkio päiväkirjaseurantaa vastaan.

Hakijoista etusijalla ovat Ilomantsissa vakituisesti asuvat ihmiset. Pitkä kokemus alueelta katsotaan eduksi. Valintaan vaikuttaa myös maantieteellinen sijainti, eli uusia jokivahteja toivotaan sellaisiin osiin Koitajoen valuma-aluetta, joissa jokivahteja ei vielä ole. Mukaan toivotaan lisäksi erityisesti nuoria ja yksi paikoista on varattu 18-28-vuotiaalle jokivahdille.

Lähetä hakemuksesi 3.12. mennessä osoitteeseen tiedotus@lumi.fi. Esittele itsesi lyhyesti ja kerro, millä alueella olisit halukas toimimaan jokivahtina. Kerro myös, miksi haluaisit toimintaan mukaan ja kuvaile alustavia ajatuksia siitä, millaisia seurantatoimia olisit kiinnostunut tekemään osana jokivahdin tehtävää. Uusien jokivahtien valinta tehdään jouluun aikana ja valituille tiedotetaan tarkemmat toimintaohjeet. Ensimmäinen jokivahtitapaaminen pidetään tammikuussa 2024. Lisätietoja toiminnasta voi kysellä myös puhelimitse 040 1896085.

Lumimuutos Osuuskunta

22/08/2023

Koitajoen ennallistamishanke etenee vauhdilla - tervetuloa talkoilemaan Haravasuolle 28.8.

OSK Lumimuutoksen koordinoima Koitajoen laaja ennallistamishanke lähestyy puoliväliään. Tavoitteena on saattaa 1000 hehtaaria soita parempaan tilaan, kunnostaa vaelluskalojen elinympäristöjä sekä vahvistaa kulttuuriperintöä. Vuoden 2023 aikana on saatu jo satoja hehtaareja työn alle. Valkeajoella ja Suomujoella vaelluskalojen kutualueita ja elinympäristöjä ennallistetaan vielä tämän syksyn aikana.


Ala-Koidan kylällä on tuettu harvinaista jokinuottausta ja saatu aikaan kokonaan uusi jokinuotta sekä kehitetty nuorempien kalastajien nuottaustaitoja mestari-kisälli-toiminnalla. Hankkeen tutkimustoimilla on osoitettu elohopean kertymistä ja kulkua ojitetuilta aloilta vesistöön, mikä puolestaan vaikuttaa haitallisesti erityisesti petokaloihin ja sitä kautta myös ihmiseen.

Maanantaina 28.8.2023 kokoonnutaan Tornatorin omistamalle Haravasuolle, missä tehdään lapiotyönä laaja-alaisia ennallistamistoimia, joiden vaikutukset ulottuvat 250 hehtaarin suoalalle. On täysin poikkeuksellista, että näin valtava suokokonaisuus pyritään saattamaan takaisin kohti luonnontilaa konetyön sijaan käsivoimin.

Työ on fyysisesti raskasta. Mitään ei kuitenkaan tarvitse osata etukäteen, ja talkoopäivään voi lähteä ihan vain katselemaan ja kokeilemaan, ilman suorituspaineita. Ota mukaan oma lapio, jos sellainen löytyy.

Valmista ei tule yhdessä päivässä, eli lapiointi jatkuu todennäköisesti seuraavina päivinä. Maanantain talkoiden lopuksi katsotaan säiden ja ihmisten innostuksen ja jaksamisen pohjalta tarkempia aikatauluja.

Talkoolaisille tarjotaan ruuat. Ilmoittauduthan etukäteen osoitteeseen tiedotus@lumi.fi ja kerro samalla mahdollisista ruokarajoitteista. Voit myös laittaa viestiä, jos et pääse paikalle 28.8., mutta olisit kiinnostunut osallistumaan jonakin toisena päivänä. Saapumisohjeista ja varustautumisesta laitetaan sähköpostia vielä lähempänä. Pidetään toistaiseksi säävaraus.

Lumimuutos Osuuskunta

09/01/2023

Jokivahti-ohjelma käynnistyi

Vuodelle 2023 valitut 15 jokivahtia aloittavat Koitajoen alueen seurantatoimet tässä kuussa.


Luonnon tilan ja siinä tapahtuvien muutosten seuranta on keskeisessä osassa Koitajoen ennallistamistyötä. Tutkijat ja asiantuntijat eivät kuitenkaan ehdi kaikkialle, eivätkä tiedä kaikkea. Koitajoki on moni-ilmeinen, mutkikas ja muuttuvainen. Tämän takia osana Koitajoen ennallistamisohjelmaa käynnistettiin jokivahti-ohjelma. Jokivahdit ovat vesistön alueen ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet seuraamaan lähiluontoaan, tarkkailemaan muutoksia ja raportoimaan havainnoistaan osana kokonaisuutta. ”River Guardian” -toiminnasta on maailmalla saatu hyviä tuloksia. Suomessa Koitajoen jokivahti-ohjelma on ensimmäinen laatuaan.

Vuodelle 2023 valittiin 15 jokivahtia, jotka kokoontuivat ensimmäistä kertaa 8.1. Kivilahden nuorisoseurantalolle. Vahdit toimivat ympäri Koitajoen valuma-aluetta, kukin omalla, tutulla alueellaan. Toivotamme mielekkäitä seurantapäiviä uraauurtaville jokivahdeillemme!

Lumimuutos Osuuskunta

01/11/2022

Havukkakallion kulttuuriperintöhankkeen loppuraportti luettavissa

Havukkakallio on Koitajoen alueen ainoa muinaislinna, eli muinainen tai esihistoriallinen puolustus- tai pakopaikka.


Lumimuutos Osuuskunnan Havukkakallion kulttuuriperintöhanke oli käynnissä vuosina 2020-2022. Havukkakallion saloihin pääsee tarkemmin tutustumaan lukemalla hankkeen loppuraportin, joka löytyy linkin takaa.

https://drive.google.com/file/d/195KHHRyyD0SVmRyPvIblxslcMo7uapBo/view?usp=sharing

Arkisto
Tuoreimmat uutiset